Kontakty

Oddělení řízení lidských zdrojů RUP

OŘLZ řídí rozvoj lidských zdrojů UP včetně metodického řízení všech součástí UP. Řídí nábor, výběr a adaptaci nových zaměstnanců Rektorátu UP a univerzitních zařízení s výjimkou Správy kolejí a menz. Do působnosti OŘLZ patří agenda péče o zaměstnance, tzv. benefity. V neposlední řadě má na starost interní komunikaci se zaměstnanci.

Oddělení řízení lidských zdrojů RUP
Úsek pro organizaci a rozvoj
Křížkovského 8, 779 00  Olomouc
benefity@upol.cz

Kontakty

Mgr. Milena Kysučanová
vedoucí OŘLZ
milena.kysucanova@upol.cz
+420 585 631 148

Mgr. Veronika Poláková
personalistka se zaměřením na cizineckou agendu
veronika.polakova@upol.cz
+420 585 631 168

Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová
metodička
dana.hellova@upol.cz
+420 585 631 162

Mgr. Markéta Šupplerová
metodička
marketa.supplerova@upol.cz
+420 585 633 663

Gabriela Tandlerová
referentka pro komunikaci s ČSSZ
gabriela.tandlerova@upol.cz
+420 585 631

Personální oddělení fakult

Personální oddělení fakult a samostatných organizačních jednotek zajišťuje komplexní personální agendu, zejména sjednávání a uzavírání, změny a skončení pracovních poměrů a dohod, organizaci výběrových řízení, kontrolu a evidence zdravotního pojištění, výpočet nároků na dovolenou a evidence docházky a oblast důchodů.

Seznam personálních referentek podle součástí UP

CMTF Simona Daňková 585 637 031 simona.dankova@upol.cz
LF Jana Dvořáková
Mgr. Magdaléna Svozilová
585 632 033
585 632 032
jana.dvorakova@upol.cz
magdalena.svozilova@upol.cz
FF Ing. Iva Ulmanová
Staša Čásková
Mgr. Pavla Černá
585 633 029
585 633 028
585 633 032
iva.ulmanova@upol.cz
stasa.caskova@upol.cz
pavla.cerna@upol.cz
PřF Mgr. Dagmar Petrželová
Veronika Caletková
Mgr. Veronika Vašková
585 634 003
585 634 033
585 634 032
dagmar.petrzelova@upol.cz
veronika.caletkova@upol.cz
veronika.vaskova@upol.cz
PdF Mgr. Kateřina Lindnerová
Kateřina Burgetová
585 635 032
585 635 037
katerina.lindnerova@upol.cz
katerina.burgetova@upol.cz
FTK Mgr. Ladislava Meluchová 585 636 032 ladislava.meluchova@upol.cz
PF Bc. Jana Podstatzká
Šárka Jordanová
585 637 531
585 637 531
jana.podstatzka@upol.cz
sarka.jordanova@upol.cz
FZV Mgr. Marie Poláková 585 632 853 marie.polakova01@upol.cz
CATRIN Ivana Saitzová
Jana Camfrlová
585 634 777
585 634 776
ivana.saitzova@upol.cz 
jana.camfrlova@upol.cz 
RUP Jana Veselá 585 631 032 jana.vesela@upol.cz
SKM Jana Trundová 585 638 014 jana.trundova@upol.cz