Kdo jsme

Jsme moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních programů a bohatou vědeckou činností. Studuje u nás 21 tisíc studentů a působí zde více než 2400 akademických a vědeckých pracovníků a přes 1400 neakademických pracovníků.

Podle mezinárodních žebříčků patříme mezi nejlépe hodnocené české univerzity a vedeme si velmi dobře i ve srovnání se zahraničními univerzitami.

Jsem univerzita tvořena osmi fakultami, šesti univerzitními zařízeními a rektorátem jako hospodářsko-správním střediskem. Strukturu doplňují špičková vědecká centra, například Ústav molekulární a translační medicínyRegionální centrum pokročilých technologií a materiálůCentrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a další výzkumná pracoviště.

Oživujeme veřejný prostor akcemi Zaparkuj a Olomoucký majáles, přibližujeme vědu a vzdělání veřejnosti (Univerzita třetího věkuPevnost poznání), spolupracujeme s neziskovým sektorem, máme svůj vlastní nadační fond, jsme hrdí na své absolventy a chceme hrát významnou společenskou roli (Občanská univerzita UniON).

Jsme Univerzita Palackého v Olomouci, váš potenciální zaměstnavatel.