Vedoucí katedry buněčné biologie a genetiky

Pondělí 13. březen 2023, 8:00

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Vedoucí katedry buněčné biologie a genetiky.

Pracoviště: Katedra buněčné biologie a genetiky
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice
Termín nástupu: 01.09.2023

Popis pracoviště

https://www.prf.upol.cz/kbb/

Pracovní náplň

 • Ve spolupráci s garanty studijních programů zajišťovat podmínky pro kvalitní výuku; podněcovat možné uchazeče a jejich zájem o studijní programy.
 • Vytvářet podmínky pro kvalitní vědecký výzkum, motivovat zaměstnance k publikování a uplatňování výsledků výzkumu.
 • Efektivně organizovat práci podřízených zaměstnanců, kontrolovat a hodnotit jejich pracovní výsledky a v návaznosti na to nastavovat jejich odměňování; vytvářet příznivé pracovní podmínky; vhodně formovat a doplňovat pracovní tým; dbát o zvyšování kvalifikace a pracovní růst podřízených zaměstnanců.
 • Zajišťovat administrativní a ekonomické fungování katedry (vedoucí katedry nese odpovědnost jako příkazce operace střediska), činit opatření k odstranění případných nedostatků.
 • Účelně a efektivně hospodařit s finančními prostředky katedry, spravedlivě je rozdělovat; získávat další, např. grantové, prostředky pro pracoviště.
 • Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, studentů i případných dalších osob na pracovišti.
 • Dodržovat a dbát o dodržování etického kodexu zaměstnanců UP.

Kvalifikační požadavky

 • Minimálně 5 letá činnost v oboru;
 • Publikační a vědecká činnost v oboru;
 • Grantová činnost v oboru;
 • Manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmu;
 • Schopnost komunikovat v anglickém jazyce.

Co nabízíme

 • Stabilní zázemí univerzity a přátelské pracovní prostředí;
 • Špičkové vybavení pro výuku i výzkum;
 • Možnost profesního rozvoje;
 • Příspěvek na stravování (100 Kč/odpracovaný den), možnost využití menzy nebo stravenkového paušálu;
 • Další benefity;
 • Pracoviště v dosahu MHD, možnost parkování.

Dokumenty k výběrovému řízení

Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Seznam publikační činnosti

Strukturovaný písemný dokument o rozsahu max. 3 stran formátu A4 obsahující:
- stručnou SWOT analýzu pracoviště (pro externí uchazeče je možnost vyžádání základních informací o pracovišti na e-mailu dagmar.petrzelova@upol.cz);
- koncepci pracoviště v dlouhodobém a krátkodobém horizontu (měla by zahrnovat hlavní očekávané finanční zdroje a výdaje, personální politiku a hlavní pedagogické a vědecké aktivity).

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Petrželová Dagmar, Mgr., dagmar.petrzelova@upol.cz, +420585634003


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 14.04.2023.


Poznámka

Předpokládáme, že osobní jednání s uchazeči se uskuteční ve dnech 20. 4. a 24. 4. 2023.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)