Filozofická fakulta

Akademické a vědecké pozice

3. 11. 2020

Filozofická fakulta, Katedra divadelních a filmových studií, Obor/specializace: Mediální studia, televizní a rozhlasová studia, specializace rozhlas a auditivní tvorba; Úvazek: 0,5; Termín nástupu: 01.02.2021.

3. 11. 2020

Filozofická fakulta, Katedra aplikované ekonomie, Obor/specializace: Management; Úvazek: 0,2; Termín nástupu: 01.01.2021.

3. 11. 2020

Filozofická fakulta, Centrum jazykového vzdělávání/ak.divize, Obor/specializace: Španělský jazyk; Úvazek: 0,5; Termín nástupu: 01.01.2021.

3. 11. 2020

Filozofická fakulta, Katedra filozofie, Obor/specializace: Analytická filosofie, současná filosofická etika; Úvazek: 0,8; Termín nástupu: 01.01.2021.

3. 11. 2020

Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Obor/specializace: Ruský jazyk, ruská kultura; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.01.2021.

3. 11. 2020

Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Obor/specializace: Anglický jazyk; Úvazek: 0,5 + 0,3; Termín nástupu: 01.01.2021.

3. 11. 2020

Filozofická fakulta, Katedra historie, Obor/specializace: Archeologie; Úvazek: 0,3; Termín nástupu: 01.01.2021.

3. 11. 2020

Filozofická fakulta, Katedra historie, Obor/specializace: Archivnictví, pomocné vědy historické; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.01.2021.

3. 11. 2020

Filozofická fakulta, Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal., Obor/specializace: Žurnalistika/mediální studia; Úvazek: 0,5; Termín nástupu: 01.01.2021.

3. 11. 2020

Filozofická fakulta, Katedra asijských studií, Obor/specializace: Japanologie; Úvazek: 0,2; Termín nástupu: 01.02.2021.

Neakademické pozice

12. 11. 2020

Filozofická fakulta, Děkanát FF - studijní oddělení; Úvazek: 1,0/Pracovní smlouva; Termín nástupu: 01.01.2021.

3. 11. 2020

Filozofická fakulta, Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.01.2021.

3. 11. 2020

Filozofická fakulta, Katedra historie; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.02.2021.