Fakulta zdravotnických věd

Akademické a vědecké pozice

12. 5. 2021

Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství; Úvazek: 0,50; Termín nástupu: 01.09.2021.

12. 5. 2021

Fakulta zdravotnických věd, Ústav porodní asistence; Úvazek: 0,50; Termín nástupu: 01.09.2021.

12. 5. 2021

Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.09.2021.

12. 5. 2021

Fakulta zdravotnických věd, Ústav radiologických metod; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.09.2021.

12. 5. 2021

Fakulta zdravotnických věd, Ústav klinické rehabilitace; Úvazek: 0,70; Termín nástupu: 01.09.2021.

12. 5. 2021

Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství; Úvazek: 2,6; Termín nástupu: 01.09.2021.

12. 5. 2021

Fakulta zdravotnických věd, Ústav porodní asistence; Úvazek: 0,70; Termín nástupu: 01.09.2021.

12. 5. 2021

Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství; Úvazek: 0,50; Termín nástupu: 01.09.2021.

14. 4. 2021

Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.09.2021.

Neakademické pozice

Nejsou k dispozici žádné zprávy.