Fakulta zdravotnických věd

Akademické a vědecké pozice

4. 10. 2021

Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.01.2022.

4. 10. 2021

Fakulta zdravotnických věd, Ústav radiologických metod; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.01.2022.

Neakademické pozice

Nejsou k dispozici žádné zprávy.