Přírodovědecká fakulta

Akademické a vědecké pozice

24. 2. 2021

Přírodovědecká fakulta, Laboratoř růstových regulátorů, Obor/specializace: Molekulární biologie; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.04.2021.

11. 2. 2021

Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových a environment.studií, Obor/specializace: Využití GIS v rozvoji; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.04.2021.

Neakademické pozice

22. 2. 2021

Přírodovědecká fakulta, Katedra matematické anal.a aplik. mat.; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.09.2021.

22. 2. 2021

Přírodovědecká fakulta, Katedra optiky; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.09.2021.

22. 2. 2021

Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.09.2021.

22. 2. 2021

Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.09.2021.

22. 2. 2021

Přírodovědecká fakulta, Kat. zoologie a Ornitologická laboratoř; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.09.2021.

22. 2. 2021

Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.09.2021.

22. 2. 2021

Přírodovědecká fakulta, Katedra chemické biologie; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.09.2021.

22. 2. 2021

Přírodovědecká fakulta, Kabinet jazyků PřF; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.09.2021.

28. 1. 2021

Přírodovědecká fakulta, Laboratoř růstových regulátorů, Obor/specializace: Fyziologie, genetika a molekulární biologie rostlin; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.04.2021.