Právnická fakulta

Akademické a vědecké pozice

21. 9. 2021

Právnická fakulta, Katedra soukr. práva a civilního procesu; Úvazek: 1,00; Termín nástupu: 01.11.2021.

Neakademické pozice

Nejsou k dispozici žádné zprávy.