Fakulta zdravotnických věd

Akademické a vědecké pozice

30. 11. 2021

Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.02.2022.

30. 11. 2021

Fakulta zdravotnických věd, Ústav zdravotnického managementu; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.02.2022.

30. 11. 2021

Fakulta zdravotnických věd, Centrum vědy a výzkumu; Úvazek: 1,0; Termín nástupu: 01.02.2022.

Neakademické pozice

Nejsou k dispozici žádné zprávy.